• استرچ استرچ۱۳۹۵/۰۸/۲۶

  ♦وضوح و شفافیت بالا

  ♦مانع نفوذ رطوبت ، گرد و غبار

  ♦مطمئن در تراتزیت کا لا

  ♦مقرون به صرفه همراه با ضریب کشندگی بالا 

  ♦قابلیت استفاده بروی ماشین آلات اروپایی با چرخش 20 دور دردقیقه

  ♦صرفه جویی بسته بندی پالات با حداقل استرچ مصرفی

  ♦سازگار با محیط زیست

کلمات کلیدی :

تصاویــر