• درباره ما

    شرکت صنایع بسته بندی بهساز پلاست درسال 1387 شروع به فعالیت تولید فیلم و پلاستیک به شماره ثبت 44635 بصورت سهامی خاص در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی واقع در مشهد به ثبت رسیده است.